A Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban

 Érvényes 2020. március 18-tól visszavonásig

 1. Pedagógusok munkavégzésének rendje, formái

Az intézmény pedagógusai – beleértve az óraadó tanárokat is – 2020. 03. 17-től otthoni munkavégzésben végzik pedagógusi munkájukat az alábbiak szerint:

 • a pedagógus az adott tanulócsoportban a heti óraszámának megfelelő digitális tananyagot dolgoz ki
 • a pedagógus ezt minden héten legkésőbb hétfő 12.00-ig eljuttatja/feltölti az adott tanulócsoport erre kialakított digitális felületére
 • ezzel egyidejűleg a pedagógus a KRÉTA rendszeren keresztül erről értesítést küld a tanulócsoport diákjainak
 • a digitális tananyag feltöltésének platformja a KRÉTA rendszer, illetve a Google Drive-on kialakított felület
 • az a pedagógus, akinek nem áll rendelkezésére a szükséges feltétel a feladat otthoni ellátására, az operatív munkacsoport tagjait tájékoztatva az iskolából is végezheti a tevékenységét
 1. A tantárgyfelosztás szerinti órarend helyett alkalmazandó tanrend
 • A fentiek alapján a közismereti és szakmai elméleti tantárgyak esetében a tantárgyi struktúra annyiban változik, hogy az egyes tantárgyak anyagát heti óraszám szerint tömbösítve kapják meg a tanulók.
 • A gyakorlati oktatás esetében az év végéig tervezett óraszámok 50%-át a nem végzős évfolyamokon tanuló diákok projektmunka keretében teljesítik, amely projektmunkákat a szakoktatók határozzák meg, a diákok pedig digitális formában dokumentálják. A végzős évfolyamokon tanuló diákok esetében a projektmunka aránya a teljes képzési óraszám 100 %-a.
 • A nem végzős diákok gyakorlati képzésének fennmaradó 50%-át halasztjuk, és a rendes munkarend visszaállításakor tömbösítve pótolják majd be.
 1. A tanulók tanulmányi előrehaladása

Előrehaladás ellenőrzése, a beszámoltatás/értékelés formái, gyakorisága:

 • A tanulók előrehaladásának ellenőrzése és gyakoriságának megállapítása elsősorban a szaktanár feladata, a leadott tananyagnak megfelelő beszámoltatás/értékelés alkalmazásával.
 • Ezen felül, a különleges helyzet miatt, kiemelt szerepet kap az osztályfőnök, aki – azáltal, hogy a digitális felület egészét látja az osztályában – nyomon követi, ellenőrzi, elősegíti és támogatja a diákok folyamatos előrehaladását, szükség esetén jelzi az OMCS tagjainak a lemorzsolódás veszélyét. Heti rendszerességgel beszámol az OMCS tagjainak az osztálya haladásáról.
 • Az OMCS tagjai – mivel szintén jogosultsággal rendelkeznek a digitális felületek eléréséhez – az osztályfőnökökkel együttműködve ellenőrzik az egész folyamatot.
 • A diákok beszámoltatásának/értékelésének formái, rendje:
 • A nevelőtestület egyetértésével kialakított értékelési formák a következők: beadandó dolgozat, projektmunka, online és offline tesztek, feladatsorok, szóbeli felelet (videohívás), stb.
 • A tanulmányi követelmények teljesítése
 • Az évfolyam tanulmányi követelményeit az a tanuló teljesíti, aki a tantárgyanként kiadott számonkérő feladatok, különböző beszámoltatási formák legalább 75%-át teljesíti, és az így elért jegyeinek átlaga eléri a 2.00 értéket.
 • Annak a tanulónak, aki a fentiek közül valamelyik követelményt nem teljesíti, pótvizsga lehetőséget kell biztosítani, amelynek idejét és formáját a későbbiekben – a körülmények függvényében – határozzuk meg.
 1. A feladatellátás koordinálása és nyomon követése

A 2020. március 17-től életbe lépő különleges munkarend szerinti feladatellátás koordinálására és nyomon követésére az intézmény feladatellátási helyenként Operatív Munkacsoportot (OMCS) állít fel, amelynek tagjai:

 • Velence: Stossek Balázs igazgató, Sarudi Imre Pálné igazgatóhelyettes, Sziromné Dobi Éva munkaközösségvezető;
 • Seregélyes: Szokolné Szecső Tímea tagintézményvezető, Varsányiné Kozma Judit tagintézményvezető-helyettes, Menyhártné Gáspár Ildikó, Zách György.

Velence, 2020. 03. 17.

Stossek Balázs
igazgató

Az eljárásrend PDF formátumban INNEN tölthető le.

 

Elérhetőségeink

 • Cím: 2481 Velence Ország út 19 
 • Telefon: +36-22-472 - 270
  Fax: +36-22-472 -183 (Fax)
 • E-mail: iskola@entz.hu 
 • Facebook: https://www.facebook.com/entziskola/
 • Instagram: entziskola
 • Az ISKOLA OM AZONOSÍTÓJA: 030232

 • FELADATELLÁTÁSI HELY KÓD:   001

 • FENNTARTÓ: Agrárminisztérium

Vezetőség

 • Stossek Balázs Mátyás igazgató
 • E-mail: balazs.stossek@entz.hu
 • Sarudi Imre Pálné általános igazgatóhelyettes
 • Email: krisztina.sarudine@entz.hu
 • Pálmai Norbert a kollégium szakmai vezetője
 • E-mail: norbert.palmai@entz.hu

 

Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" (cookie) használunk weboldalunkon. Kérjük, engedélyezze ezek használatát, ellenkező esetben előfordulhat, hogy weboldalunk nem fog teljeskörűen működni.