Kísérőtanári
záróbeszámoló
:
A projekt megvalósítását két turnusban hajtottuk végre.
Kedvezményezettek kiutazása, gyakorlat:
1. turnus: 2016.07.31.
-
2016.08.22 .
2. turnus: 2017.07.30.
-
2017.08.21.
A projektcsapat kiválasztásnál ügyeltünk arra, hogy a projektben felmerülő összes kérdésnek
legyen szakértője:
-
a külföldi gyakorlat s
zak
m
a
i tartalma
-
gyakorlati oktatásvezető
-
a kiutazók nyelvi és kulturális felkészítése
-
nyelvtanárok
-
projekt pénzügyei
-
gazdasági vezető
-
partnerekkel való kapcsolattartás
-
projektkoordinátor.
A projekt menedzsmentje az olasz partnerekből és intéz
ményünk tanáraiból tevődött össze. A
munkát segítették az ellenőrző
-
értékelő menedzsment tagjai, a gyakorlóhelyek képviselői,
mentora. Hangsúlyt fektettünk a minőségbiztosításra, különös tekintettel a
projektkövetelményekben leírtakra. A menedzsment a 14
kedvezményezett tanulónak
személyre szabott szakmai programot állított össze a szaktanárokkal való előzetes egyeztetés
szerint a fogadó féllel közösen. A pénzügyek intézése (autóbérlés, biztosítások, szállás, stb.) a
kísérőtanár faladata a támogatásból, el
számolással tartozik a gazdasági hivatal felé. Az
adminisztráció pénzügyi részét a gazdasági hivatal végezte, a beszámolásért a projekt
koordinátora felelt.
A projektben előnyben részesítettük a hátrányos helyzetű tanulók részvételét, megteremtve az
esély
egyenlőséget számukra. Iskolánk tanulóinak egy része rossz anyagi körülmények között
él, számukra ez az egyedüli esély kijutni külföldre, szakmai tapasztalatokat szerezni, vagy a
tanult idegen nyelvet használni. Mivel partnerünk jó szakmai, szociális és sz
emélyzeti háttérrel
rendelkezik, számíthatunk a megfogalmazott igények teljesítésére. Továbbá a projekt
nagymértékben segítheti a tanulók munkaerőpiacra történő bejutását azáltal, hogy hasznosítani
tudják a külföldön szerzett tapasztalatokat.
A turnusok sz
ervezése előtt négy hónappal meghirdettük a külföldi szakmai gyakorlaton való
részvétel lehetőségét iskolánk tanulói számára: tájékoztatót tartottunk a részvételi feltételekről:
-
jó gyakorlati értékelés
-
jó tanulmányi eredmény
-
részvétel a felkész
ítő foglalkozásokon
 
-
szaktanári, gyakorlati oktatói és osztályfőnöki ajánlás
A felkészítést turnusokként 2016. február végén, illetve 2017 február végén kezdtük el, és
folyamatosan tartottuk a kiutazásig.
A felkészítéshez tanmenetet készítettünk, a r
észvételről és a megtartott foglalkozásokról naplót
vezettünk (mellékelve a beszámolóval)
Nyelvi felkészítést heti 2 órában tartottuk: 1 angol és 1 olasz nyelvi óra. Iskolánkban az olasz
nyelv nem kötelező, ezért a felkészítőkön, és a fakultációs foglalkoz
ásokon tanítottuk a
szükséges alapokat.
Kulturális felkészítőt heti 1 órában tartottuk. A felkészítésért a kísérőtanár a felelt.
Lelki, pszichológiai tréninget is tartottunk, ahol a szülői háztól, a megszokott környezettől való
távollétre, az esetlegesen f
elmerülő problémákra (egyedüllét, honvágy) önismereti
foglalkozások, tréningek keretében készítettük fel a résztvevőket. Ezt a felkészítő foglalkozást
az iskolai gyermek
-
és ifjúságvédelemmel foglalkozó tanár tartotta.
Szakmai felkészítőt a turizmus és vend
églátás szakos tanárok tartották, amelyeken a tanulók
tájékoztatást kaptak a fogadó cég működéséről, az alkalmazott technológiákról, a munkavégzés
menetében, a munkamorálban és a munkakultúrában tapasztalható különbségekről. A kiutazás
előtt munkavédelmi
oktatást is tartottunk, tájékoztatattuk az utazási szabályokról.
Az óraszám így heti 4 óra volt, ami a kiutazásig lévő időt figyelembe véve elég volt a szükséges
ismeretek megszerzéséhez. Ezért intenzív felkészítőt nem terveztünk, de közvetlenül a kiutazá
s
előtt behívtuk egy délelőttre a tanulókat (2 óra) még egyeztetésre, gyakorlásra.
A kiutazást projektkoordinátori
-
és egy személyben kísérőtanári minőségben szerveztem:
Kiválasztottuk a megfelelő árkategóriában a legjobb minőséget nyújtó kisbusz kölcsön
ző céget
ahol a háromhetes programhoz megfelelő járművet kölcsönöztünk. A kiutazás időtartamára,
úgy az utazás, mint a gyakorlati munkavégzése megkötöttük a biztosítást
Az oda
-
vissza út és a kulturális programokra utazások zökkenőmentesen zajlottak, a tanu
lók
megértették és betartották a balesetvédelmi szabályokat.
A külföldi mobilitás alatt a tanulók olaszországi mentora:
Ana Rus gyakorlat minden
reggelén
rövid megbeszélést tartott, egyeztetett a kísérőtanár jelenlétében a csoporttal, értékeltük az
előző n
api tevékenységet és megbeszéltük az aktuális teendőket. A beosztásnak megfelelően a
 
tanulók két csoportban (délelőtti, délutáni műszak) dolgoztak a számukra kijelölt helyen, az ott
dolgozó személyzettel. A vállalkozás profiljának megfelelő konyhai előkész
ítő, felszolgáló,
vagy vendéglátóhelység karbantartó munkákat végeztünk. Kísérő tanárként rotációban
ellenőriztem a csoportokat majd az aktuálisan szabadidőben levő tanulók kulturális
-
szabadidős
tevékenységét szerveztem. Mindig elérhető közelségben tar
tózkodtam, ha nyelvi, vagy
kommunikációs nehézségek merültek fel megmagyaráztam, bemutattam az elvégzendő
feladatot. Gondoskodtam a tanulók szállásrendjéről, megfelelő higéniáról, rendszeres
étkezésről, segítettem a személyzettel való kapcsolattartásban. A
tanulók napi rendszerességgel
munkanaplót készítettek, amelyben rögzítették az elvégzett munkafolyamatokat és a
munkaidőt, összehasonlították a magyar gyakorlattal. A szakmai gyakorlat végén a tulajdonos
írásban részletezve értékelte a csoport teljesítmén
yét. Ez a kísérőtanár értékelésével együttesen
képezte a tanulók összefüggő nyári gyakorlatának az érdemjegyét. A tapasztalatokat
összefoglalva a projekt teljesítette a megfogalmazott célkitűzéseket.
Az átstrukturált szakképzés irányelvei összhangban állna
k az európai uniós törekvésekkel, a
kompetencia alapú tudás a modern munkavállaló létszükséglete. Szakképzésünket igyekszünk
a piaci elvárásoknak megfelelően alakítani ezért egy uniós ország modelljei jó összehasonlítási
alapul szolgáltak. Az idegen nyelv,
célzottan a szakmai nyelv ismerete előnyt jelent tanulóink
számára a tanulásban, és a majdani elhelyezkedésben. A modern európai gazdaságszemléletű
intézményszervezés akár iskolai gazdaságunk megszervezésében az ésszerű bátor vállalkozás
akár intézményünk
stratégiai fejlesztésébe is jól beépíthető. Munkatársaink számára egy
személyes tapasztalatszerzési lehetőség akár felkészítő, akár kísérő tanárként való részvételben.
Tanulóink számára egy rendkívüli lehetőség a fejlődésre szakmai és intellektuális téren, de
ugyanakkor jó motivációs cél tanulmányi és gyakorlati munkájukban.
 
Velence, 2018. március 4.
Mátyás Jenő
kísérőtanár
 
Az olasz partnerünk
A partnerintézmény tulajdonosa Massimo Bottura
úr két évtizede vásárolta és működteti
sikeresen a Palazzo Manzoni panziót. Felsőfokú szakmai képesítéssel és nagy rutinnal
rendelkezik a vendéglátás területén. Felesége Larissa asszony hasonlóképpen a
vendéglátásból diplomázott több éven keresztül egy né
met szállodalánc egyik szállodáját
vezette. Az olasz nyelven kívül még három nyelven beszél. Személyesen ő irányítja az
intézmény stratégiáját. A Manzoni főszakácsa Ana Rus asszony saját vendéglőjét irányította
mielőtt felkérést kapott Bottura úrtól. A sze
mélyzet több mint két évtizede változatlan, jól
összeszokott szakértelemmel, rutinosan végzik munkájuk, szívesen közreműködnek a
tanulóink szakmai felkészítésében. A jelentősebb rendezvények alkalmával gyakran hívnak
meg valamilyen ételkülönlegességben (pl
. tengergyümölcsei, rák, polip) elkészítésben híres
sztár szakácsokat is.
A családi vállalkozás 30 hektár területen folytat gazdálkodást, több beszállító céggel van
szerződése. Az egész évben nyitott komplexumban nincs holtszezon, az igényeknek
megfelelő á
llandó és alkalmi munkaerővel dolgoznak (5
-
10 fő, vendéglétszámtól függően).
Különböző rendezvényeket, kiállításokat,
lakodalmakat, szakmai találkozókat szerveznek,
néha közel 200 résztvevővel. A központi épületben szállodai szobákkal, jól felszerelt, mod
ern konyhával, ízléses, színvonalas, ódon hangulatú étteremmel várják a visszatérő vendégeket. A létesítmény
környezete, több száz éves múltja biztosíték arra, hogy tanulóink megtanulják a hagyományok
tiszteletét, ápolását. Az egyik ravennai szakiskolának is ez a gyakorlóhelye.
A tulajdonos és felesége szakmailag jól felkészültek, a diákok szívesen kérnek tanácsokat tőlük.
A Palazzo Manzoni Azienda Agricola az agroturizmusnak a vendéglátással,
rendezvényszervezéssel foglalkozó részét kiemelten kezeli. A ha
tszáz éves palazzo báltermei
és kert helysége több mint 300 vendég fogadására alkalmas, ezért heti rendszerességgel
szerveznek esküvőket, évfordulókat, céges partikat, vagy sztár vendégek (pl. nemzeti
válogatott focicsapat, vezető politikusok) diszkrét ren
dezvényeit. A vállalkozás nagy fejlődési
potenciállal rendelkezik, az elmúlt évtized alatt mióta kapcsolatban vagyunk, megkétszerezte
vendégkörét és bevételeit. Étel és ital kínálatának nagy részét saját maguk állítják elő. Saját
sertés és tyúk tenyészetük
van, szőlő, olajbogyó és gyümölcs ültetvénnyel rendelkeznek, a
péktermékeket és a hagyományos olasz tésztákat saját maguk készítik. Saját készítésű fehér és
vörös borokat, valamint pezsgőt szolgálnak fel.
Előző években voltak sikeres pályázataink a Leonardo Mobilitási Program keretében (2005-2017 között).

Elérhetőségeink

 • Cím: 2481 Velence Ország út 19 
 • Telefon: +36-22/472 - 270
  Fax: +36-22/472 -183 (Fax)
 • E-mail: iskola@entz.hu 
 • FENNTARTÓ
  Földművelésügyi Minisztérium, OM: 030232
 • ITEGRITÁS TANÁCSADÓ
 • Törteliné Bányai Tímea
  Tel.: 0620/3748324,
 • E-mail: integritas@entz.hu

Vezetőség

 • Stossek Balázs Mátyás igazgató
 • E-mail: balazs.stossek@entz.hu
 • Sarudi Imre Pálné Igazgatóhettes
 • Email: kriszta.sarudine@entz.hu
 • Vincze József kollégium nevelő
 • E-mail: jozsef.vincze@entz.hu

 

Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" (cookie) használunk weboldalunkon. Kérjük, engedélyezze ezek használatát, ellenkező esetben előfordulhat, hogy weboldalunk nem fog teljeskörűen működni.