Végzős tanítványaink online búcsúztatása

Kedves végzős Diákok!


A ballagás meghatározó mérföldkő az életetekben, hiszen a középiskolai tanulmányaitok végét jelzi. Tudjuk, hogy egész tanévben vártátok, és készültetek erre a napra, ahogyan mi is, de sajnos ma nem ünnepelhetjük ezt a hagyományos módon. Teljes mértékben nem tudunk kárpótolni benneteket, de megpróbáltunk minden tőlünk telhetőt, hogy a mai nap emlékezetes maradhasson. Fogadjátok szeretettel kisfilmünket, melyben jelképesen elbúcsúztatunk Titeket.
Bízunk abban, hogy, sikeresen bírkóztok majd meg az előttetek álló akadályokkal, és szívesen emlékeztek majd az "entzes" középiskolás éveitekre. Sok sikert és kitartást kívánunk!

foepulet2

 

Az esemény médiaanyaga ITT érhető el!

Kollégiumi nevelők segítségnyújtása a digitális oktatás során

Kedves Kollégisták!

A 2019/2020-as tanév bizonyára emlékezetes marad mindenki számára.  Nagy változások következtek be az életünkben, ilyen furcsa „iskolába járást” eddig még nem tapasztaltunk meg. Néhány nap leforgása kellett áttértünk a digitális oktatásra.
Mivel ti még most is kollégisták vagytok, mi sem hagyunk magatokra benneteket. Ahogy már eddig is megszokhattátok a kollégiumban, továbbra is segítséget nyújtunk a tanulásban és minden másban. 

Bővebben:Kollégiumi nevelők segítségnyújtása a digitális oktatás során

ELJÁRÁSREND A TANTERMEN KÍVÜLI, DIGITÁLIS MUNKAREND ALKALMAZÁSÁRÓL

 

A Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban

 Érvényes 2020. március 18-tól visszavonásig

 1. Pedagógusok munkavégzésének rendje, formái

Az intézmény pedagógusai – beleértve az óraadó tanárokat is – 2020. 03. 17-től otthoni munkavégzésben végzik pedagógusi munkájukat az alábbiak szerint:

 • a pedagógus az adott tanulócsoportban a heti óraszámának megfelelő digitális tananyagot dolgoz ki
 • a pedagógus ezt minden héten legkésőbb hétfő 12.00-ig eljuttatja/feltölti az adott tanulócsoport erre kialakított digitális felületére
 • ezzel egyidejűleg a pedagógus a KRÉTA rendszeren keresztül erről értesítést küld a tanulócsoport diákjainak
 • a digitális tananyag feltöltésének platformja a KRÉTA rendszer, illetve a Google Drive-on kialakított felület
 • az a pedagógus, akinek nem áll rendelkezésére a szükséges feltétel a feladat otthoni ellátására, az operatív munkacsoport tagjait tájékoztatva az iskolából is végezheti a tevékenységét
 1. A tantárgyfelosztás szerinti órarend helyett alkalmazandó tanrend
 • A fentiek alapján a közismereti és szakmai elméleti tantárgyak esetében a tantárgyi struktúra annyiban változik, hogy az egyes tantárgyak anyagát heti óraszám szerint tömbösítve kapják meg a tanulók.
 • A gyakorlati oktatás esetében az év végéig tervezett óraszámok 50%-át a nem végzős évfolyamokon tanuló diákok projektmunka keretében teljesítik, amely projektmunkákat a szakoktatók határozzák meg, a diákok pedig digitális formában dokumentálják. A végzős évfolyamokon tanuló diákok esetében a projektmunka aránya a teljes képzési óraszám 100 %-a.
 • A nem végzős diákok gyakorlati képzésének fennmaradó 50%-át halasztjuk, és a rendes munkarend visszaállításakor tömbösítve pótolják majd be.
 1. A tanulók tanulmányi előrehaladása

Előrehaladás ellenőrzése, a beszámoltatás/értékelés formái, gyakorisága:

 • A tanulók előrehaladásának ellenőrzése és gyakoriságának megállapítása elsősorban a szaktanár feladata, a leadott tananyagnak megfelelő beszámoltatás/értékelés alkalmazásával.
 • Ezen felül, a különleges helyzet miatt, kiemelt szerepet kap az osztályfőnök, aki – azáltal, hogy a digitális felület egészét látja az osztályában – nyomon követi, ellenőrzi, elősegíti és támogatja a diákok folyamatos előrehaladását, szükség esetén jelzi az OMCS tagjainak a lemorzsolódás veszélyét. Heti rendszerességgel beszámol az OMCS tagjainak az osztálya haladásáról.
 • Az OMCS tagjai – mivel szintén jogosultsággal rendelkeznek a digitális felületek eléréséhez – az osztályfőnökökkel együttműködve ellenőrzik az egész folyamatot.
 • A diákok beszámoltatásának/értékelésének formái, rendje:
 • A nevelőtestület egyetértésével kialakított értékelési formák a következők: beadandó dolgozat, projektmunka, online és offline tesztek, feladatsorok, szóbeli felelet (videohívás), stb.
 • A tanulmányi követelmények teljesítése
 • Az évfolyam tanulmányi követelményeit az a tanuló teljesíti, aki a tantárgyanként kiadott számonkérő feladatok, különböző beszámoltatási formák legalább 75%-át teljesíti, és az így elért jegyeinek átlaga eléri a 2.00 értéket.
 • Annak a tanulónak, aki a fentiek közül valamelyik követelményt nem teljesíti, pótvizsga lehetőséget kell biztosítani, amelynek idejét és formáját a későbbiekben – a körülmények függvényében – határozzuk meg.
 1. A feladatellátás koordinálása és nyomon követése

A 2020. március 17-től életbe lépő különleges munkarend szerinti feladatellátás koordinálására és nyomon követésére az intézmény feladatellátási helyenként Operatív Munkacsoportot (OMCS) állít fel, amelynek tagjai:

 • Velence: Stossek Balázs igazgató, Sarudi Imre Pálné igazgatóhelyettes, Sziromné Dobi Éva munkaközösségvezető;
 • Seregélyes: Szokolné Szecső Tímea tagintézményvezető, Varsányiné Kozma Judit tagintézményvezető-helyettes, Menyhártné Gáspár Ildikó, Zách György.

Velence, 2020. 03. 17.

Stossek Balázs
igazgató

Az eljárásrend PDF formátumban INNEN tölthető le.

 

Tájékoztató a tantermen kívüli, digitális munkarendről

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

A mai napon életbe lépett iskolánkban is a tantermen kívüli, digitális munkarend. Mit is jelent ez a gyakorlatban?

Először is azt, hogy a diákok nem látogathatják az iskolát.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lenne oktatás a továbbiakban. Az iskola feladata és felelőssége megszervezni, hogy a diákok megkapják a szükséges tananyagot, számot tudjanak adni a tudásukról, és így végeredményben sikeresen zárhassák a 2019-2020-as tanévet.

Ez főként igaz a végzős tanulókra! Hiszen ők év végén – nem is olyan sokára – érettségiznek vagy szakmai vizsgát tesznek.

Ebben a munkarendben nagy a felelősség a tanárokon, de legalább ugyanekkora felelősség hárul Rátok, diákokra, illetve Önökre, szülőkre! Most nem lehet könnyen venni a dolgokat, most kell mindenkinek igazán összeszednie magát, és megmutatnia, hogy így, ilyen körülmények között is képes teljesíteni az elvállalt feladatot.

Biztos vagyok benne, hogy együtt sikerülni fog! Mi, az iskola dolgozói megteszünk mindent a siker érdekében.

Kedves Diákok!

A héten kidolgozzuk a digitális tananyagokat, és azt, hogy milyen módon, milyen rendszerességgel fogjuk ezeket megosztani veletek, illetve, hogyan-miként történik majd a továbbiakban a számonkérés. Erről tájékoztatnak majd az osztályfőnökök titeket.

Az osztályfőnökökön - és az osztálycsoportokon - keresztül tudjátok elsődlegesen a kapcsolatot tartani, de kérlek benneteket, hogy figyeljétek az iskola honlapját és közösségi oldalait, azokon keresztül is rendszeresen fogunk tájékoztatást adni.

Továbbra is elérhetőek vagyunk munkaidőben a központi telefonszámon és e-mail címen is, ha bárkinek bármilyen kérdése vagy problémája akadna.

Tisztelt Szülők!

Még egyszer kérem Önöket, fokozottabb figyelemmel kísérjék a gyerekek tanulmányi előmenetelét annak érdekében, hogy a tanévet be tudják fejezni. És arra kérlek benneteket is,

Kedves Diákjaink,

hogy nőjetek fel a feladathoz, és mutassátok meg, hogy így is képesek vagytok jó teljesítményre!

Stossek Balázs
 igazgató

Felhívás!

sign 304093 1280

Kedves Kollégisták, kedves Diákok!
HÉTFŐN 9:00-12:00 óra között tudtok bejönni az iskolába, kollégiumba azokért a dolgaitokért, melyekre szükségetek lesz otthon a következő periódusban.
Kérünk Benneteket, hogy feltétlenül vigyétek haza a TANKÖNYVEITEKET, FÜZETEITEKET is, hiszen a digitális oktatási időszakban ezekre most nagy szükségetek lesz. Ahhoz, hogy ezt a tanévet zárni tudjuk, be kell tudnunk fejezni, és ez csak akkor valósulhat meg, ha mindannyian felelősségteljesen állunk a feladathoz. Hamarosan újra jelentkezünk a további információkkal!

Figyelem!

mistake 3085712 1920
 
A magyarországi tanintézmények, így a mi iskolánk is határozatlan ideig ZÁRVA tart. Ebben az időszakban az oktatás digitális formában folytatódik, melyről hamarosan tájékoztatjuk iskolánk tanulóit.
Vigyázzatok Magatokra, vegyétek komolyan a kialakult helyzetet, tegyetek meg minden óvintézkedést annak érdekében, hogy egészségesek maradjatok Ti is, és a környezetetekben élők is!

A tanulók előzetes felvételi jegyzéke a 2020/2021-es tanévre

entz jo

 TECHNIKUM
 Mezőgazdasági technikus Szakirányok: Állattenyésztő (0011) Növénytermesztő (0012)
 Kertésztechnikus Szakirányok: Parképítő és fenntartó technikus (0025) Virágkötő, dísznövénytermesztő (0021) Gyógynövénytermesztő (0024) Zöldségtermesztő (0022) Gyümölcstermesztő (0023)
 SZAKKÉPZŐ ISKOLA
 Gazda 0001
 Kertész 0002
 Kereskedelmi értékesítő (eladó) 0003
 Panziós-fogadós 0004

 

Mennyi ösztöndíjat kapsz, ha nálunk tanulsz tovább?

entz penz

Megjelent az új szakképzési törvény végrehajtási rendelete, mely szabályozza a szakképzésben tanulók ösztöndíj rendszerét. Megválaszoljuk a legfontosabb kérdéseket, megtudhatod, hogy mennyi pénzt kapsz, ha nálunk tanulsz tovább. 

Bővebben:Mennyi ösztöndíjat kapsz, ha nálunk tanulsz tovább?

Csocsóverseny a kollégiumban

 

Mint minden évben, az idén januárban is megrendezésre került a kollégiumi diákok között nagy népszerűségnek örvendő csocsó verseny. 

Bővebben:Csocsóverseny a kollégiumban

Szeptembertől induló osztályaink, képzéseink

Képzések 2020

Összefoglaltuk a megújúlt szakképzés szerinti képzési rendszerünket. Megmutatjuk az összes indítandó szakunkat, s azt, hogy milyen lehetőségeket kínálunk azoknak, akik tovább kívánnak tanulni. Az egyes szakok részletes bemutatását az oldalon lefelé görgetve, vagy a Képzések/ Szakgimnázium, Szakközépiskola, illetve Felnőttképzés menüpontok alatt találja meg. 

Bővebben:Szeptembertől induló osztályaink, képzéseink

Elérhetőségeink

 • Cím: 2481 Velence Ország út 19 
 • Telefon: +36-22-472 - 270
  Fax: +36-22-472 -183 (Fax)
 • E-mail: iskola@entz.hu 
 • Facebook: https://www.facebook.com/entziskola/
 • Instagram: entziskola
 • Az ISKOLA OM AZONOSÍTÓJA: 030232

 • FELADATELLÁTÁSI HELY KÓD:   001

 • FENNTARTÓ: Agrárminisztérium

Vezetőség

 • Stossek Balázs Mátyás igazgató
 • E-mail: balazs.stossek@entz.hu
 • Sarudi Imre Pálné általános igazgatóhelyettes
 • Email: krisztina.sarudine@entz.hu
 • Pálmai Norbert a kollégium szakmai vezetője
 • E-mail: norbert.palmai@entz.hu

 

Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" (cookie) használunk weboldalunkon. Kérjük, engedélyezze ezek használatát, ellenkező esetben előfordulhat, hogy weboldalunk nem fog teljeskörűen működni.